Zurück zur Startseite

Nasz plan budowy społecznego i ekologicznego Berlina

Skrótowy program wyborczy z okazji wyborów do berlińskiej Izby Deputowanych 18 września 2016 r.

Berlin to ciekawe i piękne miasto, stara i nowa ojczyzna, wspaniała metropolia. Jednak wiele z tego, co kochamy w naszym mieście, może wkrótce przepaść. Berlin zmienia się błyskawicznie, ale jednocześnie coraz więcej ludzi zostaje zepchniętych na margines. Chcemy temu przeciwdziałać przy pomocy polityki społecznej.

Miasto musi znowu funkcjonować, nie wolno zaprzepaścić szans na przyszłość. Zamiast oszczędzać na infrastrukturze publicznej i społecznej, będziemy inwestować; zamiast redukować personel, wzmocnimy służby publiczne; zamiast prywatyzować sektor zaopatrzenia w energię, mieszkania, transport, a więc usługi publiczne, chcemy dokonać rekomunalizacji. Walczymy o inną politykę i rząd, który uczyni to wszystko podstawą swojego działania.

Chcielibyśmy, aby mieszkańcy współtworzyli swoje miasto. Chcemy, aby ich propozycje traktowano poważnie i proponujemy dalszą rozbudowę demokracji bezpośredniej.

Powinno się ułatwić referenda, doprowadzić do tego, żeby referenda okręgowe były wiążące, oraz stworzyć inne możliwości współdecydowania. Należy zerwać z dotychczasową polityką. Ukrócimy kumoterstwo i korupcję w polityce. Partia DIE LINKE walczy o przejrzystość i nie przyjmuje darowizn od firm.

Miasto należy do wszystkich, którzy w nim mieszkają, pracują, żyją. Trzeba to przywrócić. To możliwe, nie z dnia na dzień, lecz krok po kroku. W tym celu potrzebujemy presji z lewej strony. Podczas wyborów do berlińskiej Izby Deputowanych i okręgowych zgromadzeń deputowanych 18 września 2016 r., ale także później. Weź udział!

Berlin niszczeje. Dzięki ofensywie inwestycyjnej chcemy wreszcie wyremontować szkoły, ulepszyć infrastrukturę społeczną, doprowadzić do należytego stanu ulice i pływalnie, rozbudować transport publiczny. W ten sposób zadbamy o to, by miasto znów właściwie funkcjonowało. A poza tym: osobom długotrwale bezrobotnym i uchodźcom stworzymy nowe możliwości znalezienia pracy, z której będą mogli się utrzymać.

Bieda wśród dzieci i osób starszych jest czymś upokarzającym! Zwalczymy biedę. Nikt nie powinien zostać sam. Chcemy stworzyć szeroką ofertę pomocy. Najbiedniejszych dotykają eksmisje i przerwy w dostawie prądu; chcemy temu zapobiec i chronić takie osoby. Chcemy, aby berlinpass automatycznie dostarczano wszystkim, którzy mają do niego prawo. Chcemy poszerzyć krąg beneficjentów.

Rosnące czynsze i usuwanie mieszkańców z tętniących życiem dzielnic niszczy barwne środowisko Berlina. Potrzebujemy przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich, we wszystkich dzielnicach. Miejskie przedsiębiorstwa mieszkaniowe powinny dawać dobry przykład i udostępniać ludziom o niskich dochodach wystarczającą liczbę przystępnych cenowo mieszkań. W ciągu pięciu lat chcemy zwiększyć zasób mieszkań należących do sektora publicznego o 25 % do 400 tys. mieszkań.

Chcemy wyrównać braki personalne w służbach publicznych. Zbyt mała liczba pracowników berlińskiej administracji musi wykonywać coraz większą pracę. Dzięki ich pracy miasto funkcjonuje, dlatego potrzebujemy większej liczby pracowników w urzędach spraw obywatelskich, szkołach i urzędach ds. budownictwa. Chcemy silnych dzielnic dla silnego miasta.

Dobra praca jest możliwa i konieczna. Chcemy, aby administracja i przedsiębiorstwa publiczne stały się wzorowymi pracodawcami. Nie może być zgody na pracę czasową i kiepskie warunki zatrudnienia. Praca musi dać ludziom utrzymanie. Poza tym chcemy stworzyć miejsca pracy ze wsparciem publicznym, które przysłużą się dobru wspólnemu.

Dobra edukacja dla wszystkich to podstawa. Dlatego potrzebujemy w Berlinie dobrych szkół i przedszkoli dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich pochodzenia i zasobności portfela rodziców. Zespoły szkół, w których wszyscy uczą się razem od pierwszej klasy aż do matury, pokazują, jak to się robi. Są bardzo popularne, więc potrzebujemy ich więcej.

Berlin musi dziś rozpocząć budowę społecznego i ekologicznego miasta przyszłości. W tym celu potrzebujemy sieci energetycznych i silnego przedsiębiorstwa miejskiego należącego do sektora publicznego. Tylko tak można zapewnić dostawy energii w przyszłości, mając na uwadze dobro ludzi. Interesy prywatnych koncernów są tutaj bez znaczenia. Zamiast rozbudowywać autostrady, trzeba rozbudowywać ścieżki rowerowe i transport miejski. Chcemy powstrzymać regularne podwyżki biletów komunikacji miejskiej, a w perspektywie średnioterminowej obniżyć ceny.

Dla nas liczy się człowieczeństwo i solidarność: dlatego uchodźcy nie powinni mieszkać w obozach, lecz w mieszkaniach, tak jak wszyscy inni. Poważnie traktujemy integrację i chcemy poszerzać ofertę nauki języka niemieckiego oraz możliwość podjęcia pracy. W Berlinie jest miejsce dla każdego – Berlin potrafi. Walczymy z nazizmem, rasizmem i pogardą dla ludzi.

Więcej informacji na temat naszego programu można uzyskać w naszej siedzibie, pod naszym numerem telefonu lub na naszych stronach internetowych.