Zurück zur Startseite

Sosyal ve ekolojik bir Berlin için planımız

18. Eylül 2016 tarihli Berlin Millet Meclisi seçimi ile ilgili kısa seçim programımız

Berlin heyecanlıdır ve güzeldir, eski ve yeni memlekettir, muhteşem bir metropoldür. Ancak şehrimizde sevdiğimiz birçok şey kaybolmaya yüz tutmuş. Berlin çok hızlı değişiyor, ancak bu esnada birçok insan da kenara itiliyor. Bu gelişmeyi sosyal bir politika ile durdurmak istiyoruz.

Şehrin tekrar işlevsel hale gelmesi gerekir, şehrin gelecek şanslarının kaybolmaması gerekir. Kamusal ve sosyal altyapıyı zayıflatmaktansa biz personel çıkarmak yerine yatırım yapacağız; enerji tedariğinde, konutlarda, trafikte, kısacası amme menfaatlerinde, özelleştirmeye gitmektense tekrar belediyeleştirme yoluna gideceğiz. Farklı bir politika ve bütün bunları faaliyetlerinin temeli olarak kabul eden bir hükümet için savaşıyoruz.

Biz, insanların, şehirlerinin tasarlanmasına katılmalarını istiyoruz. Onların önerilerinin ciddiye alınmasını istiyoruz ve doğrudan demokrasinin sunduğu imkanları genişletmeyi öneriyoruz. Halk oylamalarının önündeki bariyerlerin azaltılması gerekir, yerel halk oylamalarının bağlayıcı hale gelmeleri ve kararlara katılım için diğer imkanların yaratılması gerekir. Bugüne kadar sürdürülen “Oldu-Bitti” politikasının bitmesi gerekir. Biz, siyasette yolsuzluğu ve kokuşmuşluğu durduracağız. DIE LINKE saydamlık için savaşıyor ve şirketlerden bağış kabul etmiyor.

Şehir, içinde yaşayan herkesindir, onu seven ve orada çalışan herkesindir. Tekrar bu duruma gelmemiz gerekiyor. Ve bu mümkündür, bir anda değil, ama adım adım mümkün. Bunun için soldan baskıya ihtiyacımız var. 18 Eylül 2016 tarihindeki Berlin Millet Meclisi seçiminde ve Bölge Temsilcileri Toplantısında ve sonrasında da bu gerekiyor. Siz de katılın!

Berlin yıpratılıyor. Biz, bir yatırım atılımı ile artık okulları modernleştirmek, sosyal altyapıyı iyileştirmek, yolları ve yüzme havuzlarını onarmak, otobüs ve tren sistemlerini genişletmek istiyoruz. Bu şekilde şehrin tekrar işlev hale gelmesini sağlayıp istihdam yaratacağız. Ve: Uzun süredir işsiz olanlar ve mülteciler için yaşam- larını sürdürebilecekleri bir iş fırsatı yaratıyoruz.

Çocukların ve yaşlıların fakirlik içinde yaşamaları utanç vericidir! Fakirliğe savaş açacağız. Yardım olanakları içeren sıkı bir ağ kurmak istiyoruz. Konuttan zorunlu çıkarılmalar ve elektriğin kesilmesi hep en fakirlerin başına gelir, bunları engellemek ve onları korumak istiyoruz. Berlinpass şehir pasosunun, almaya hak kazanan herkese otomatik bir şekilde gönderilmesini istiyoruz. Hak kazanan kesimi de genişletmek istiyoruz.

Canlı ve tercih edilen mahallelerde artan kiralar ve uzaklaştırılmalar renkli “Berlin ortamını” yok ediyor. Herkes için tüm mahallelerde ödenebilir konutlara ihtiyacımız var. Belediyenin konut şirketleri iyi bir örnek teşkil edip başı çekmelidir ve düşük gelirli insanlar için yeterli, ödene- bilir konut sunmaları gerekir. Kamuoyunun elindeki konut sayısını beş yılda yüzd 25 oranında artırarak 400.000 konuta çıkarmak istiyoruz.

Kamu hizmetindeki personel eksikli- ğini gidermek istiyoruz. Berlin belediyesinde zaten noksan sayıdaki personel gitgide daha fazla çalışmak zorundalar. Ancak şehrin işlemesini sağlayan da onların çalışmasıdır, bu yüzden halk makamlarında, okullarda ve inşaat makamlarında daha fazla personele ihtiyaç var. Güçlü bir şehir için güçlü mahalleler istiyoruz.

İyi iş mümkündür ve gereklidir. Belediyeyi ve kamu şirketlerini örnek teşkil edecek işveren haline getirmek istiyoruz. Taşeron işçiliği ve riskli çalışmalar burada olmamalı. Herkes yaptığı iş ile yaşamını sürdürebilmeli. Ayrıca toplum yararına kamu tarafından desteklenen iş imkanlarını yaratmak istiyoruz.

Herkes için kaliteli eğitim hayati önem taşıyor. Bu yüzden Berlin’de tüm çocuklar için iyi okullara ve anaokullarına gitme imkanı lazım, kökenlerinden ve ebeveynlerinin maddi durumundan bağımsız olarak. Tüm çocukların 1. sınıftan lise bitiş sınavına kadar beraber okudukları birleşik okullar bunun yapılabileceğine dair iyi bir örnek. Onlara rağbet çok – bu yüzden sayılarının daha fazla olmasına ihtiyacımız var.

Berlin bugün, yarınki sosyal ve ekolojik şehri inşa etmeye başlamalıdır. Bunun için kamuoyunun kontrolünde enerji şebekelerine ve güçlü bir elektrik ve su idaresine ihtiyaç var. Ancak bu şekilde gelecekteki enerji tedariği insanların yararına şekillendirilebilir. Özel şirketlerin kazançlarına burada yer yok. Otoyolları yerine bisiklet yolları ve kamu insan taşımacılığı genişletilmeli. Otobüs ve tren taşımacılığında düzenli olarak yapılan fiyat artışlarını durdurmak ve orta vadede fiyatları indirmek istiyoruz.

Bizim için önemli olan insan ve dayanışma: Bu yüzden mültecilerin toplu barınaklarda değil, herkes gibi dairelerde yaşayabilmeleri gerekir. Biz entegrasyonu ciddi alıyoruz ve alman dilini öğrenme ve çalışabilme imkanlarını genişletmek istiyoruz. Berlin’de herkese yer var – Berlin bunu yapabilir. Biz, Nazilere, ırkçılığa ve insanlık onurunu hiçe sayanlara karşı savaşıyoruz.

Berlin LINKE partisinin programı hakkında daha çok ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, bize uğrayın, bizi arayın veya internete bakın.